Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wiślica

W miejscowości Skotniki Dolne, w miesiącach listopad-grudzień, zostanie poddana pracom remontowym droga gminna.

Obecna nawierzchnia, zniszczona przez ulewne deszcze, zostanie poddana odpowiednim zabiegom budowlanym. Zostaną wykonane następujące prace na odcinku 500 metrów:

- korytowanie terenu pod nawierzchnie konstrukcyjne;;

- ułożenie warstwy odsączającej;

- ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień średniej grubości);

- ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień drobny).

Nowowyremontowany odcinek drogi znacznie poprawi dojazd do gruntów rolnych. Wykonany remont zapewni trwałość inwestycji, a tym samym przyczyni się do zwiększenia kilometraża dróg lokalnych na terenie sołectwa Skotniki Dolne.