Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia ,,NORDKALK" już zdatna do spożycia

Komunikat jest ważny od 23-11-2017 16:00:00 do 24-11-2017 16:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania