Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda wm kranach

Woda w kranach z ujęcia Gorzakiew niezdatna do spożycia. Dotyczy 12 posesji m. Zrecze Chałupczańskie gm. Chmielnik.

Komunikat jest ważny od 24-11-2017 12:10:00 do 25-11-2017 12:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania