Niesłyszący

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE WIŚLICA

LOGO.png

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE WIŚLICA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

       

Gmina Wiślica informuje, że:

Nazwa zadania:

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W GMINIE WIŚLICA

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PN. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DOFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW

 WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W KIELCACH

W KWOCIE 19 907,84 zł STANOWIĄCEJ 79,07% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH