Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Gorzakiew, gmina Gnojno już zdatna do spożycia.

Komunikat jest ważny od 27-11-2017 13:57:00 do 28-11-2017 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania