Niesłyszący

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego ( profilaktyka jaskry)

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU (1)-2.jpeg