Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Nordkalk Sp. zoo zakład w Miedziance niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości Gałęzice.

Komunikat jest ważny od 04-12-2017 15:19:00 do 06-12-2017 15:19:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania