Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w zlewni górnej Nidy i Kamiennej).

Komunikat jest ważny od 06-12-2017 11:45:00 do 07-12-2017 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania