Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 7 m. Mnichów

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów, pikietaż 577+000, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Jędrzejów - Kielce, zderzenie 2 samochodów osobowych w ruchu, zablokowany jeden pas ruchu, Policja kieruje ruchem, utrudnienie 2 h.

Komunikat jest ważny od 06-12-2017 18:30:00 do 06-12-2017 20:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania