Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Nordkalk już zdatna do spożycia dla miejscowości Gałęzice

Komunikat jest ważny od 07-12-2017 15:00:00 do 08-12-2017 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania