Niesłyszący

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2018 r.

       I. Przedmiot Konsultacji

       Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Wiślica uchwały w sprawie przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2018 r.”

 

       II. Forma i Harmonogram Konsultacji

 Opinię i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 12.12.2017 r. do dnia 27.12.2017 r., bezpośrednio na adres e-mail:   (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”), lub na adres : Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

III. Projekt Uchwały Rady Gminy Wiślica do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, pok. Nr 13 od 7:00 do 15:00.

 

Preleminarz wydatków.pdf 

Projekt uchwały.pdf

Program.pdf

                                                                                                                   /-/ Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak