Niesłyszący

Uwaga!!! Zagrożenie ASF- (Afrykański pomór świń)

ASF.jpeg