Niesłyszący

Sesja Nr XXXIII z dnia 30 listopada 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/246/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

246.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/247/2017 -  w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica.

247.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/248/2017 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

248.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/249/2017 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

249.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/250/2017 -  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

250.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/251/2017 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 1 roku pomieszczenia będącego częścią wiaty przystankowej znajdującej się na działce ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

251.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/252/2017 -  w sprawie zasad i tryby nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wiślica".

252.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/253/2017 -  w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Wiślica.

253.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/254/2017 -  w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

254.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/255/2017 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/184/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 rok.

255.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/256/2017 -  w sprawie zaliczenia drogi Łatanice Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wiślica.

256.pdf