Niesłyszący

Informacja dot. ewidencji budynków w Gminie Wiślica

Gmina Wiślica informuje, że  przekazane Państwu do wypełnienia informacje podatkowe dot. ewidencji budynków i wykazany w tych dokumentach metraż budynków mieszkalnych i gospodarczych 

W ŻADEN SPOSÓB NIE WPŁYWA NA ZWIĘKSZENIE KWOTY PODATKÓW.

W/w budynki na terenie Naszej Gminy są zwolnione z opodatkowania na podstawie  § 1 pkt.1 i 2 Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015 roku oraz art.7 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami

041 3690905, 3690906 i 3690907.