Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 7 m. Mnichów

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów, pikietaż 577+900, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Jędrzejów - Kielce, wywrócenie cysterny z gliceryną, wprowadzony tymczasowo ruch w obydwu kierunkach, ograniczenie szybkości do odwołania

Komunikat jest ważny od 22-12-2017 23:25:00 do 23-12-2017 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania