Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 214+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Radomsko-Skarżysko-Kamienna 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Końskie, ul. Zamkowa 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: zablokowana droga w związku z ewakuacją ludzi z budynku wielorodzinnego -prawdopodobieństwo podłożenia ładunku wybuchowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: brak 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: objazd drogami lokalnymi 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania utrudnienia: 2018-01-02 16. Godzina powstania utrudnienia: 17:26 17. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 02-01-2018 17:21:00 do 02-01-2018 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania