Niesłyszący

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. - Wiślica 14 marca 2018 r.

Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla Gminy Wiślica wyznaczony jest na 14 marca 2018 r.

kwalifikacja wojskowa w 2018 r..jpeg