Niesłyszący

Informacja o terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

MIASTO I GMINA WIŚLICA informuje o terminach płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych całorocznie:

I kwartał do 15 marca

II kwartał do 15 czerwca

III kwartał do 15 września

IV kwartał do 15 grudnia

Opłatę z nieruchomości zamieszkałych sezonowo uiszcza się do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

Przypominamy mieszkańcom, że dnia 15 grudnia 2017 roku minął termin płatności za IV kwartał 2017 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.