Niesłyszący

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora/Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

Zarządzenie.png

Ogłoszenie o naborze - pdf

Regulamin konkursu - pdf