Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Brzeście niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości; Brzeście, Sielec, Mieronice, Pękosław, Kowalów Dolny, Krężoły, Kowalów Górny, Nowa Olszówka.

Komunikat jest ważny od 13-02-2018 08:17:00 do 14-02-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania