Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 101+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lipnik - Łoniów 5. Kierunek: - 6. Miejscowość zdarzenia: Grabina 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zablokowana dk 9, zderzenie 2 sam. osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 poj. Osobowe 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: objazd, ręczne kierowanie ruchem (Łoniów, Lipnik) 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5

Komunikat jest ważny od 14-02-2018 14:23:00 do 14-02-2018 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania