Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Brzeście juz zdatna do spożycia

Komunikat jest ważny od 22-02-2018 17:00:00 do 23-02-2018 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania