Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7k m. Chęciny

Utrudnienie DK S7k m. Chęciny, węzeł Kielce Południe, pikietaż 21+600, Wywrócenie samochodu ciężarowego z kruszywem, częściowo zablokowana jest łącznica Kielce - Warszawa (zjazd z DW 762 na S7 kierunek Warszawa), Policja kieruje ruchem na łącznicy Kielce - Warszawa, czas utrudnienia 3h.

Komunikat jest ważny od 28-02-2018 16:30:00 do 28-02-2018 19:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania