Niesłyszący

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Wiślica

   Wiślica, dnia 27.02.2018 rok.

 

Numer sprawy:OR.524.1.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie gminy Wiślica,  wybrano do realizacji zadania, ofertę złożoną przez: Ludowy Klub Sportowy „LKS GRÓD” Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica na kwotę 54 000,00zł.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak