Niesłyszący

Sesja Nr XXXVI z dnia 17 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 17 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/264/2018 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

264.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 17 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/265/2018 -  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

265.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 17 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/266/2018 -  w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

266.pdf