Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że nastąpiło pogorszenie jakości wody w wodociągu Mierzawa gm. Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie wydał decyzję zakazującą korzystania z wody dostarczanej przez ww. wodociąg oraz nakazał podjęcie natychmiastowych działań naprawczych prowadzących do poprawy jakości wody.

Komunikat jest ważny od 09-03-2018 15:00:00 do 11-03-2018 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania