Niesłyszący

Ostrzeżenie: ZANIECZYSZCZONA WODA W KRANACH

Woda w kranach z ujęcia MIERZAWA jest zdatna do spożycia

Komunikat jest ważny od 14-03-2018 14:00:00 do 15-03-2018 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania