Niesłyszący

Kolektory słoneczne

logo 3.1 ok.jpeg


 

W dniu 26.03.2018 r. została podpisana Umowa nr RPSW.03.01.00-26-0016/17-00
o dofinansowanie Projektu RPSW.03.01.00-26-0016/17 pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Osi III "Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt polega na montażu instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkalnictwa.
W ramach projektu przewidziano modernizację źródeł ciepła wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych. Całkowita wartość projektu wynosi około 5,4 mln zł. Zakłada się montaż 527 instalacji z czego na terenie Gminy Wiślica zostanie zamontowane 101 instalacji. 

pod umowy ok.jpeg