Niesłyszący

"Dotacje na start"

Szanowni Państwo,

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu realizuje obecnie projekt „Dotacje na start”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów:

Powiat buski, gminy: Stopnica, Solec Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,

Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,

Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice,

Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,

Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,

Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce,

Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce,

którzy mogą w jego ramach uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze i bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na pierwsze koszty funkcjonowania firmy. Obecnie prowadzimy kampanię promocyjną projektu i przygotowujemy się do trzeciego naboru wniosków, który zaplanowany jest na okres 16-27 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.dotacjenastart.pl