Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Informacja o zmianie uchwały sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, iż Rada Miejska w Wiślicy w dniu 23 marca 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVII/275/2018 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica. Informujemy, że stawki nie uległy zmianie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są takie same jak w roku 2017.