Niesłyszący

Informacja o zmianie uchwały sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, iż Rada Miejska w Wiślicy w dniu 23 marca 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVII/275/2018 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica. Informujemy, że stawki nie uległy zmianie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są takie same jak w roku 2017.