Niesłyszący

Zbieranie ankiet przedgazyfikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Wiślica

MIASTO I GMINA WIŚLICA informuje, że od poniedziałku, tj. 23.04.2018 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy będą zbierać ankiety przedgazyfikacyjne, której celem będzie optymalne zaprojektowanie i budowa sieci gazyfikacyjnej do posesji na terenie wszystkich miejscowości Miasta i Gminy Wiślica. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41 3690 909 oraz znajdują się na stronie www.wislica.pl w zakładce „Gazyfikacja Miasta i Gminy Wiślica”.

 

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety mogą pobrać ją ze strony internetowej www.wislica.pl z zakładki „Gazyfikacja Miasta i Gminy Wiślica”. Scan podpisanej ankiety można przesłać na adres e-mailowy:gaz@umig.wislica.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Okopowej 8, 28-160 Wiślica.

Ponadto informujemy, iż wypełnienie i podpisanie niniejszej ankiety ma charakter informacyjny i nie rodzi żadnych skutków prawnych, ani w żaden sposób nie obliguje Mieszkańców do zawarcia umowy.