Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2018

I kwartał

PDFRb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.pdf

PDFRb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.pdf
 

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFRb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

III kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018 ..pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.pdf

PDFRb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku..pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia 2018.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.pdf

IV kwartał

PDFRb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.pdf
PDFRb-28 S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.pdf