Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2018

I kwartał

PDFRb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.pdf (685,68KB)

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.pdf (913,24KB)

PDFRb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.pdf (1,55MB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018.pdf (1,03MB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku.pdf (1 014,52KB)
 

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf (4,97MB)

PDFRb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf (11,48MB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (887,54KB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf (1,31MB)

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (1 006,42KB)

III kwartał

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018 ..pdf (924,75KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.pdf (886,86KB)

PDFRb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku..pdf (1,27MB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia 2018.pdf (1,30MB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.pdf (980,97KB)

IV kwartał

PDFRb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.pdf (456,85KB)
PDFRb-28 S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.pdf (942,50KB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.pdf (842,90KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.pdf (1,26MB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.pdf (1,11MB)