Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Informacje ogólne

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy

     Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy zaczyna się w momencie zakończenia pierwszowojennej zawieruchy. Polska odzyskuje upragnioną niepodległość, a mężczyźni powracający z wojennych frontów, chcąc zrzeszyć się w jakimkolwiek projekcie, zakładają drużynę strażacką. Jest to pierwsza taka drużyna zorganizowana na ziemi wiślickiej po okresie zaborów i niewoli.

1915r. t.szydłowski.jpeg

Inicjatorem projektu jest Zygmunt Turski, pierwszym prezesem zostaje Boniecki (imię jest nieznane).Drużyna prężnie się rozwija pomagając miejscowej ludności w różnego rodzaju klęskach, podtopieniach i gasząc pożary, które jak się okazuje w historii często Wiślicę niszczyły. Od 1926r. stanowisko prezesa obejmuje Jan Walasek. Założyciel wiślickiej drużyny i wieloletni członek Zygmunt Turski w 1930 r. umiera. Również w tymże roku następuje uroczyste poświęcenie pierwszego sztandaru wiślickiej OSP, który przetrwał drugowojenną pożogę schowany we wnęce parapetu.

pierwszy sztandar.jpeg

W 1937 r. powstaje żeńska drużyna strażacka o nazwie Samarytanki, a funkcję komendanta powierza się Zofii Turskiej. Po wybuchu IIwojny światowej wiślicka straż zawiesza swoją działalność. Przerwa w funkcjonowaniu drużyny trwa aż do końca działań wojennych w roku 1945. W lutym 1945 r. prezesem zostaje Wincenty Rydlewski, a naczelnikiem Romuald Stoczkiewicz. Po wyborach w kwietniu 1946 roku funkcję prezesa obejmuje Edward Nowakowski, naczelnikiem nadal pozostaje Romuald Stoczkiewicz. W marcu 1948 r. na prezesa wybrano Władysława Madeja. W tym samym roku powołana zostaje do życia sekcja piłki nożnej pod nazwą Gród Wiślica, opiekunem drużyny zostaje Romuald Stoczkiewicz. Również w tym samym roku jednogłośnie zostaje zawiązana orkiestra strażacka, która odtąd będzie uświetniać różnego rodzaju uroczystości i brać będzie udział w wielu przeglądach i konkursach strażackich orkiestr. Opiekunem orkiestry zostaje zasłużony dla Wiślicy człowiek, Adam Wiek, który instrumenty dla orkiestry przez czas okupacji niemieckiej ukrywa w kościele w Gorysławicach.

adam wiek pierwszy kapelmistrz orkiestry strażackiej.jpeg

Instrumenty te znalazł w Lesie Chocholskim po tym jak porzuciła je rozbrajająca się w tym lesie Armia Kraków.W latach pięćdziesiątych opiekunami orkiestry strażackiej są Stanisław Marzec i Kazimierz Bobowski.Wiślicka straż od początku swojej działalności bierze udział w różnego rodzaju zawodach i uroczystościach kościelnych. W 1957 r. założono dla straży pierwszy telefon i postanowiono udzielić wszelkiej pomocy przy nowo budowanym Domu Kultury. W roku 1959 prezesem zostaje Marian Romański, natomiast naczelnikiem Kazimierz Bobowski.

nowo wybudowany i oddany do urzytku dom strażaka.1965r..jpeg

W 1962 r.dla wiślickiej jednostki rozpoczęta zostaje budowa nowej remizy, a komendantem zostaje Julian Kopciara, który pozostaje na stanowisku do 1973r., kiedy to zostaje Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1965r. prezesem zostaje Antoni Wołczyński i następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby OSP Wiślica. W roku 1968 jednostka uroczyście obchodzi 50-lecie swojego istnienia oraz otrzymuje nowy sztandar.

drugi sztandar.jpeg

W 1969 r. odbywa się turniej miast między Wiślicą a Nowym Korczynem w którym zwycięstwo odnosi jednostka wiślicka. W dniu 17.05.1970 r. orkiestra bierze udział w Wojewódzkich Dniach Strażaka w Busku Zdroju, a na zawodach powiatowych drużyna zajmuje pierwsze miejsce. Od 1973 r. stanowisko prezesa piastuje Stanisław Szot, wice prezesem zostaje Henryk Koziara. W roku 1974 strażacy biorą udział w ceremonii nawiedzenia obrazu jasnogórskiego,a dzwonnica w tym czasie przechodzi remont i konserwację fryzu kamiennego z czasów Jana Długosza. W 1977 roku przebudowie i rozbudowie poddany zostaje Dom Strażaka, przez co uzyskuje się nowe dodatkowe pomieszczenia. W maju 1978 r. zorganizowane zostają pokazowe ćwiczenia strażackie w rynku i na ul. Okopowej.

ćwiczenia pokazowe1978r..jpeg

Wiśliccy strażacy obecni są również przy uroczystości 600-lecia Pani Jasnogórskiej 5.10.1983 r., a w 1988 r. wiślicka jednostka świętuje swoje 70-lecie działalności. Rok 1989 zaznacza się przede wszystkim jako rok wielkich przemian w Polsce i na świecie. Odchodzi długoletni kapelmistrz orkiestry, chórmistrz i organista wślickiej Kolegiaty Adam Wiek. Od lutego 1991 r. prezesem OSP Wiślica zostaje Bronisław Dębski , a strażacy biorą udział w uroczystości odsłonięcia w rynku wiślickim pomnika ku czci ofiar drugiej wojny światowej na ziemi wiślickiej. W XXI wiek wiślicka jednostka wchodzi nowymi wyzwaniami, ale też i nowymi nadziejami. Jak co roku, na walnym zebraniu sprawozdawczym zostają przyjęci nowi członkowie i członkinie, orkiestra bierze udział w kolejnych konkursach, przeglądach i uroczystościach a mieszkańcy Wiślicy darzą druhów wielkim szacunkiem. Od roku 2005 do dziś stanowisko prezesa piastuje Andrzej Piasecki. W 2008 roku wiślicka jednostka obchodzi 90-lecie swojej działalności otrzymując przy tym nowy sztandar.

trzeci sztandar.jpeg

Ceremonia ma bardzo podniosły charakter, bo już za 10 lat jednostka będzie świętować 100 lat swojego istnienia, co zbiegnie się z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i odzyskaniem przez Wiślicę, po prawie 150 latach, upragnionych praw miejskich. Przez kolejne 9 lat w wiślickiej OSP dużo się dzieje. Pozyskuje m.in. lekki wóz bojowy, nowe fundusze na prowadzenie swojej działalności, nowych członków i członkinie.Orkiestra prężnie się rozwija i wszystko wskazuje na to, że wiślicka straż pożarna wstąpi w następne 100-lecie jeszcze bardziej umotywowana i doceniona. Rok 2018 przynosi kolejne zmiany w wiślickiej jednostce. Po 13 latach z funkcji prezesa rezygnuje Andrzej Piasecki, a jego miejsce zajmuje druh Józef Siwy. Wiślicka jednostka tym samym wchodzi w drugie stulecie swojej działalności, zapewne równie barwne i ciekawe co pierwsze… …Adek Wieczorek

osp wiślica2008r.a.jpeg