Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia droga 7 Wrzosy

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 7 3. Pikietaż: 563+800 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Jędrzejów 5. Kierunek: Jędrzejów 6. Miejscowość zdarzenia: Wrzosy 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: potrącenie pieszego przez autokar 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 autokar 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu. 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: brak 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania utrudnienia: 2018-05-02 16. Godzina powstania utrudnienia: 22:23 17. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 02-05-2018 22:35:00 do 03-05-2018 01:23:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania