Niesłyszący

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wiślica"

Page1.jpeg

Page2.jpeg

Page3.jpeg

Załącznik nr 1-doc

Załącznik nr 2-doc