Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wiślica"

Page1.jpeg

Page2.jpeg

Page3.jpeg

Załącznik nr 1-doc

Załącznik nr 2-doc