Niesłyszący

"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw"