Niesłyszący

Przebudowa oraz remont dróg gminnych

W miesiącu maj 2018 r. w miejscowościach Gorysławice oraz Szczerbaków  zostały zrealizowane następujące inwestycje drogowe:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej nieposiadającej kategorii drogi gminnej L, bądź D w msc. Gorysławice dz  471/2  na długości 72,5 mb,

2. Przebudowa drogi wewnętrznej nieposiadającej kategorii drogi gminnej L, bądź D w msc. Gorysławice dz 609  na długości 97,5 mb,

3. Przebudowa drogi wewnętrznej nieposiadającej kategorii drogi gminnej L, bądź D w msc. Szczerbaków dz 422 na długości 85 mb,

4. Przebudowa drogi wewnętrznej nieposiadającej kategorii drogi gminnej. L, bądź D w msc. Szczerbaków dz. 467 na długości 97 mb

5. Remont drogi wewnętrznej nie posiadającej kategorii drogi gminnej L, bądź D w msc. Gorysławice dz  286/2  na powierzchni 160 m2,

6.Remont drogi wewnętrznej nieposiadającej kategorii drogi gminnej L, bądź D w msc. Gorysławice dz  1107/12  na powierzchni 202 m2.

Przebudowa oraz remont dróg objętych niniejszą inwestycją poprawi dostępność komunikacyjną, podniesie jakość połączeń na terenie gminy oraz poprawi stan techniczny dróg. Nastąpi ułatwienie w transporcie ludzi, surowców i materiałów w obrębie oddziaływania projektu oraz podniesienie standardu przejazdu lokalnej społeczności.