Niesłyszący

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty.

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wiślica” zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

ZAWIADOMIENIE1.jpeg

ZAWIADOMIENIE2.jpeg