Informujemy, że dnia 28.01. 2021 r. (czwartek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXXII  Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty.

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wiślica” zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

ZAWIADOMIENIE1.jpeg

ZAWIADOMIENIE2.jpeg