Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty.

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wiślica” zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

ZAWIADOMIENIE1.jpeg

ZAWIADOMIENIE2.jpeg