Niesłyszący

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Wiślicy

Oświadczenia składane do 30.04.2018 r.              Oświadczenia składane przed upływem kadencji 2014-2018 r.

Stanisław Bystrzanowski                                            Stanisław Bystrzanowski
ośw.s_b.pdf                                                                   ośw.s_b.pdf               

Kazimierz Kaleta                                                           Kazimierz Kaleta
ośw.k_k.pdf                                                                   ośw.k_k.pdf        

Jan Książek                                                                   Jan Książek
ośw.j_k.pdf                                                                    ośw.j_k.pdf    

Tadeusz Nowak                                                            Tadeusz Nowak
ośw.t_n.pdf                                                                    ośw.t_n.pdf   

Sylwester Filosek                                                          Sylwester Filosek
ośw.s_f.pdf                                                                    ośw.s_f.pdf    

Henryk Ignacak                                                              Henryk Ignacak
ośw.h_i.pdf                                                                     ośw.h_i.pdf     

Andrzej Kucięba                                                            Andrzej Kucięba
ośw.a_k.pdf                                                                   ośw.a_k.pdf   

Andrzej Wnuk                                                                Andrzej Wnuk
ośw.a_w.pdf                                                                   ośw.a_w.pdf  

Zdzisław Kaczmarczyk                                                Zdzisław Kaczmarczyk
ośw.z_k.pdf                                                                   ośw.z_k.pdf    

Kazmierz Gruchała                                                       Kazimierz Gruchała
ośw.k_g.pdf                                                                   ośw.k_g.pdf   

Stanislaw Borzęcki                                                       Stanisław Borzęcki
ośw.s_b.pdf                                                                   ośw.s_b.pdf     

Jan Krzyżak                                                                   Jan Krzyżak
ośw.j_k.pdf                                                                     ośw.j_k.pdf   

Jacek Gocyk                                                                  Jacek Gocyk
ośw.j_g.pdf                                                                     ośw.j_g.pdf   

Marcin Szostak                                                             Marcin Szostak
ośw.m_sz.pdf                                                                ośw.m_sz.pdf  

Jarosław Wiek                                                              Jarosław Wiek
ośw.j_w.pdf                                                                    ośw.j_w.pdf