Niesłyszący

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Wiślicy

Stanisław Bystrzanowski                                                
ośw.s_b.pdf  

Kazimierz Kaleta                                                  
ośw.k_k.pdf 

Jan Książek                                              
ośw.j_k.pdf 

Tadeusz Nowak                                            
ośw.t_n.pdf  

Sylwester Filosek                                    
ośw.s_f.pdf  

Henryk Ignacak                                     
ośw.h_i.pdf  

Andrzej Kucięba                                
ośw.a_k.pdf 

Andrzej Wnuk                            
ośw.a_w.pdf  

Zdzisław Kaczmarczyk                           
ośw.z_k.pdf   

Kazmierz Gruchała                                
ośw.k_g.pdf   

Stanislaw Borzęcki                      
ośw.s_b.pdf  

Jan Krzyżak                           
ośw.j_k.pdf  

Jacek Gocyk                   
ośw.j_g.pdf   

Marcin Szostak                
ośw.m_sz.pdf   

Jarosław Wiek                  
ośw.j_w.pdf