Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo okkkk.png

 

Gmina Wiślica zrealizowała projekt pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap V'' w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach piątego etapu prac na terenie Gminy Wiślica zostało wybudowanych kolejnych 58 sztuk w miejscowościach: Kobylniki, Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy, Hołudza, Skorocice, Skotniki Dolne oraz Łatanice przydomowych oczyszczalni ścieków typu Delfin. Realizacja projektu pozwoliła na poprawę warunków środowiskowych, jak również przyczyniła się do obniżenia kosztów związanych z gospodarką ściekową mieszkańców z terenu gminy. Dzięki inwestycji zwiększył się również wskaźnik skanalizowania gminy.

Wartość zadania wynosi 1 026 891,63 z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 531 228,00 zł.