Niesłyszący

Gmina Wiślica otrzymała kolejną promesę na przebudowę drogi

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gorysławice dz. Nr 1101 w km 0+000 - 0+347.