Informujemy, że dnia 29.11.2022 r. (wtorek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Gmina Wiślica otrzymała kolejną promesę na przebudowę drogi

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gorysławice dz. Nr 1101 w km 0+000 - 0+347.