Niesłyszący

UCHWAŁA NR XLIV/623/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

20180619080302.jpeg

20180619080302Q.jpeg

20180619080302W.jpeg