Niesłyszący

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU (1) (1).jpeg