Niesłyszący

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP

logotyp_MS_MF.jpeg

W dniu 24.06.2018 r. podczas Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Wiślicy odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego. Z rąk Burmistrza Miasta i Gminy – Stanisława Krzaka strażacy ochotnicy z jednostek OSP gm. Wiślica otrzymali nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci dwóch defibrylatorów,  dwóch toreb ratownictwa medycznego PSP R1 oraz pięciu toreb medycznych OSP – wersja podstawowa .  Torby PSP R1  oraz defibrylatory pozyskały jednostki OSP: Wiślica oraz Kobylniki. Natomiast torby medyczne OSP – wersja podstawowa trafiły do pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Wiślica.

Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 28 300,00 złotych z czego 99% stanowi dofinansowanie
z  Ministerstwa Sprawiedliwości a 1%  to wkład własny Gminy Wiślica.

Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom Gminy Wiślica w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.

Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 

 ">Galeria