Niesłyszący

Zapraszamy na XL Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 28 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00

 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się

XL Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy.

Serdecznie zapraszamy

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Bystrzanowski