Niesłyszący

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy-nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Wiślicy, uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

- świadczenia wychowawczego (,, 500 plus”),

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia ,, Dobry Start”,

 

Na nowy okres zasiłkowy ( 2018/2019) będą przyjmowane:

     - elektronicznie od 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem;

  • PUE ZUS,
  • Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl
  • ePUAP oraz
  • wybranych systemów bankowych.

- tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 62 w godzinach od  7.00 do 15.00.

 

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 62, pokój nr. 10, telefon nr : 41 3690923, nr : 41 3792103.