Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7 3. Pikietaż: 14+800 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów - Kraków 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Jędrzejów 7. Rodzaj zdarzenia: Roboty 8. Opis zdarzenia: wymiana oznakowania na bramownicy 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: - 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowane dwa pasy ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się pasem awaryjnym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania utrudnienia: 2018-07-05 16. Godzina powstania utrudnienia: 07:21 17. Źródło uzyskania informacji: Inne

Komunikat jest ważny od 05-07-2018 11:00:00 do 05-07-2018 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania