Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

WODA W KRANACH Z UJĘCIA MIERZAWA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA . OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘCZEK - OSIEDLE MIESZKANIOWE

Komunikat jest ważny od 06-07-2018 08:20:00 do 08-07-2018 08:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania