Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Hołudza

Dobiegły końca prace przy przebudowie drogi w Hołudzy. Przedmiotem robót była droga wewnętrzna nieposiadająca kategorii drogi gminnej L, bądź D w miejscowości Hołudza, dz. nr 183 na długości 170 mb. Zakres obejmował:
- Wykonanie koryta gł. 15 cm na całej szerokości jezdni
- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 31,5 – 63,0 mm gr. 15 cm
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- Utwardzenie nawierzchni na zjazdach kruszywem kamiennym 0 – 31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
- Wymiana istniejącego przepustu fi 50 pod drogą w km 0+080 dł. 6 m
- Wymiana istniejących przepustów rurowych pod zjazdami (4 szt.) – rury żelbetowe o średnicy 40 cm
- Odmulenie istniejącego rowu na długości 90 m
Remont drogi korzystnie wpłynie na miejscowe zagospodarowanie terenu oraz znacznie usprawni komunikację mieszkanców korzystających z wyżej wymienionej drogi.

 

GALERIA

Przed

 

Po